OSHA News Release - Table of Contents
Trade News Release Banner Image

National News Release 10-610-NAT
May 3, 2010
Contact: Jason Surbey     Diana Petterson
Phone: 202-693-4668     202-693-1898

Bộ Lao Động Hoa Kỳ tập trung vo sự an ton của cng nhn khi cc hoạt động thu gom dầu trn gia tăng tại khu vực Gulf Coast
Trợ l bộ trưởng của OSHA đến thăm khu vực để cung cấp chuyn mn, sự hỗ trợ

WASHINGTON - Trợ L Bộ Trưởng Lao Động về An Ton v Sức Khỏe Lao Động, Ts. David Michaels hm nay c mặt tại Louisiana với một nhm chuyn gia c kinh nghiệm về nguyn vật liệu nguy hiểm để dẫn đầu nỗ lực đảm bảo rằng cc cng nhn thu gom dầu trn nhận được cc biện php bảo hộ cần thiết trnh nguy hiểm của cng việc ny.

Cc cng nhn thu gom dầu trn c thể phải đối mặt với những nguy hiểm tiềm tng do cc sản phẩm phụ của dầu, cc chất phn tn, chất tẩy v chất tẩy nhờn. Chết đuối, rối loạn thn nhiệt v t ng cũng gy ra nguy hiểm, như c thể gặp phải cn trng, rắn rết v cc loi hoang d khc sống tại cc khu vực bị